Přihláška LDT 2018

 

1) Dbejte prosím na správnost vyplňění přihlášky, aby jsme se vyvarovali zbytečných nejasností. 

2) Po odeslání přihlášky souhlasíte s pobytem vašeho dítěte na LDT 2018 na Tábor Ranči u Dolského potoka a zavazujete se uhradit poplatek 6.900,- Kč (Tábor s koňmi) a 4.900,- Kč (Tábor klasický).

3) Na táboře netolerujeme kouření a podávání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek. Pokud bude dítě přistiženo, že porušuje toto nařízení, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.

4) Po celou dobu konání turnusu se deti řídí táborovým řádem.

5) Celková úhrada poukazu, nebo její minimální část 2000,- Kč (nevratná záloha) je splatná 15 dnů po podání přihlášky. V případě rozdělení na části, je nutné doplatek zaplatit nejpozději 14 dnů před odjezdem na LDT.

6) Platbu poukazujte na účet. Jako variabilní číslo uvádějte r. č. dítěte. Přihlášky zasílejte na email: info@taborranc.cz

7) Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo krádež cenných předmětů (mobilní telefony, MP3, peníze atd.) v případě, že nebudou uschovány u HV.

© Tábor ranč.cz 2010, Webedesign Etruska.eu