Přihláška

Přihláška  do občanského sdružení

                          Adresa občanského sdružení :Taškentská 1414/6,Praha 10   PSČ  10100

 

IČO 265 959 91

                                             „ Člověk,kůň a příroda „        

 

 

Jméno:  ……………………....               

 

Příjmení:  …………………………..

 

Ulice:  …………………………………… č.p.:   ...………

 

Město (obec): ……………………………  PSČ: ………...

 

Telefon: ………………………………….

 

Mail: …………………………………….

 

 

Rodné číslo: ………………….........

 

 

 

Přihlašuji se tímto dobrovolně do občanského sdružení „Člověk,kůň a příroda“ 

 

Souhlasím se stanovami občanského sdružení.Budu pomáhat k rozvoji občanského sdružení.Vždy budu ctít dobrého jména občanského sdružení.

 

Na důkaz souhlasu stvrzuji vše podpisem.

 

 

 

V …………………………….   Dne  ………………..        Vlastnoruční podpis ………………………………

 

 

Schváleno valnou  hromadou dne:………………………..  V…………………………

 

 

Zápisné složeno dne …………………………………...ve výši 300,-Kč                  

 

 

Roční členský poplatek složen dne:……………………min.:100,- Kč

 

 

 podpis předsedy………………………………  Dne……………………………..

 

 

 

Podpis pokladníka:……………………...........   Dne……………………………..

 

Přihláška do o.s


TÁBORRANČ , TÁBORANČ , TÁBOR DOLSKÝ POTOK , TÁBOR RANČ DOLSKÝ POTOK

© Tábor ranč.cz 2010, Webedesign Etruska.eu