Tábor klasický inf.

                                                                                                                                                                                                                                     "TÁBOR KLASICKÝ" 2018

                                                                                                                                                                                                                                        aktualizováno k 29.1.2018

Tábor:   "Tábor klasický"

Věk účastníků:   8-17 let

Kapacita:   neomezeno

 

Termíny 14 dní:        7. 7. - 21. 7. 2018


Přihláška LDT:           http://taborranc.cz/?id=150


Místo konání:             "Tábor Ranč u Dolského potoka" Olešovice, 330 41    Úterý

 

Cena:                              4.900,- Kč


Číslo účtu pro zasílání platby:  


Ubytování: Ubytování v dřevěných chatkách

 

Doprava: Vlastní

 

V ceně: Ubytování, strava, kvalitní program, oddílový vedoucí, zdravotník, odměny a upomínkové předměty, skvělá zábava...


Hygiena:

Hygiena na LDT je zajištěna mytí v umývárkách. Sprchování v teplé vodě podle potřeby ve sprchách.WC  zajištěna intimita podle pohlaví.

 

Stravování:

Stravování je zajištěno v jídelně. Strava je podávána 5x denně, jídelní lístek je sestavován podle platných norem, schvalován zdravotníkem a hlavním vedoucím tábora. Všichni účastníci letního dětského tábora mají dostatek chutného jídla i ovoce.

Pitný režim je zajištěn 24 hod. denně a sledován zdravotníkem tábora.

                           

Pro koho je tento tábor určen:

Pro všechny děti, které chtějí zkusit něco nového a trochu jinak. Pro děti ve věku od 8 do 17 let v daném roce se zájmem o přírodu, zvířátka, hry, lukostřelbu, střelbu ze vzduchových  zbraní, hod tomahavkem, jízdu na koních, zdravovědu, vázání uzlů, muziku, rukodělné práce (výrobu mýdel ,svíček atd.), posezení u táboráku, táborovou olympiádu, pouť, … prostě všechno, co k dobrému táboru patří a ještě něco navíc. Je určen k tomu, aby naši mladší kamarádi načerpali sílu do nového školního roku, našli si nové kamarády, zároveň se naučili něčemu novému, co jim může být užitečné na další cestě jejich životem. Také tomu, aby si odvezli mnoho krásných zážitků a vzpomínek, na které budou vzpomínat i po letech.

 

Všeobecné informace:

Jedná se o menší tábor rodinného typu, kde na každých pět účastníků vychází jeden výchovný pracovník tak, aby se mohl plně věnovat mladším kamarádům po dobu 24 hodin denně. Koupání je zajištěno v areálu. Program je připravován 8 měsíců před vlastním letním dětským táborem tak, aby se mladším kamarádům líbil, a byl propracován do všech detailů. O mladší kamarády se stará tým zkušených výchovných pracovníků bez záznamu v trestním rejstříku, s dlouholetými zkušenostmi. Hlavní vedoucí letního dětského tábora procházejí pravidelně školením pořádaným ministerstvem školství. Po celou dobu konání tábora je přítomen lékař nebo zdravotník. Při špatném počasí je pro mladší kamarády připraven program v jídelně (klubovně) a pevném objektu tábora. I tento program je připravován důkladně před samotným letním dětským táboremNoční hlídky u nás jsou doplňkovou činností a je pouze na mladších kamarádech/kách, zda se jich zúčastní či nikoli. To samé platí u noční bojové hry. Jízda na koních je zajištěna podle zájmu dětí 1-2x za tábor. V areálu tábora budou za tímto účelem ustájeny koně. Jedná se o všestranný  dětský  tábor, který je organizován tak, aby mladší kamarádi měli možnost vyzkoušet si a zároveň se naučit více dovedností. Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo přes vzkazník.

 

 

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte vyplněné na email: info@taborranc.cz  Je možné také platit zálohově, (min. 2000,-Kč nevratná záloha ) 14 dnů po odeslání  přihlášky, doplatek  max. 21 dnů před zahájení LDT. Platbu poukazujte na výše uvedený účet. Jako variabilní symbol použijte rodné č. dítěte.

 

Informace pro rodiče: 

1/ Provozovatel tábora neručí za cenné věci (mobilní telefony,šperky ,tablety , peníze,a td.), které zůstanou u dětí. Děti mají možnost si tyto věci uschovat u vedení tábora.

     Kapesné mohou rodiče nebo mladší kamarádi předat vedoucím oddílu v obálce s nadepsanou částkou proti podpisu a opět proti podpisu si požadovanou část od vedoucích vyzvednout. Tyto peníze jsou uloženy v táborovém sejfu a jsou pojištěny.

2/ Neposílejte dětem balíčky s jídlem na tábor. Hygienické předpisy to nedovolují . Raději dětem pište častěji a krátce , nebo použijte vzkazník na webových stránkách max. jednou denně , mi jim to na nástupu předáme

3/ Návštěvy rodičů na táborech nedoporučujeme z důvodu negativního psychického dopadu na ostatní účastníky tábora. Ne všichni rodiče mají možnost a čas přijet na tábor. 

4/ Kouření a používání psychotropních látek u mladších kamarádů (vašich dětí) je považováno za hrubé porušení táborového řádu a takový účastník bude odeslán bezodkladně domů na náklady rodičů.

5/ V případě uvedení nepravdivých údajů na přihlášce o zdravotním stavu (vašeho dítěte) může dojít k té samé alternativě jako v bodě 1/.Přece většina z nás nemůže za svůj zdravotní stav, ale je potřeba o něm vědět a hlavně mít u sebe léky. Mladší kamarádi s astmatem  a alergii nezapomeňte na foukátka a prášky!!

6/ V případě velkého stesku rodičů po jejich šťastných dětech mají možnost zavolat oddílovému nebo hlavnímu vedoucímu v době poledního klidu od 12,30 do 14,00 hod., tento pracovník Vám podá veškeré informace. Telefonní číslo je 603145422 nebo 736732984.

7/ Veškeré dění na táboře budete moci sledovat pomocí fotek které budou vkládány na naše webové stránky.  Vkládáme pouze omezený počet fotek každý den.

Táborový tým

 taborovy_rad.docx       

 Nástupní list

 Seznam věcí- 2018.doc

                     

© Tábor ranč.cz 2010, Webedesign Etruska.eu